Chậu cảnh đặt cửa sổ đẹp của Nguồn Nội Thất

150.000 145.000

Sự hiện diện của cây xanh trong nhà như là một công cụ phong thủy cần thiết, giữ vai trò như bộ lọc năng lượng đẩy lùi tất cả năng lượng tiêu cực, đồng thời, thu hút năng lượng tích cực và điều hòa sự lưu thông của năng lượng trong không gian sống của bạn.

Danh mục: Từ khóa: